Cenník

Typ výcviku / kurzu Max.
počet psov
Trvanie výcviku /
počet výcvikov
Výcvikové dni Miesto výcviku Cena
SKUPINOVÝ – ZAČIATOČNÍCI 12 4 týždne / 2× za týždeň štvrtok 18:00,
sobota 9:00
Karlova Ves,
D. Diely
90 € / kurz
SKUPINOVÝ – MIERNE POKROČILÍ I. 12 4 týždne / 1× za týždeň utorok 18:00 Karlova Ves,
D. Diely
50 € / kurz
SKUPINOVÝ – MIERNE POKROČILÍ II. 12 4 týždne / 1× za týždeň streda 18:00 Karlova Ves,
D. Diely
50 € / kurz
SKUPINOVÝ – POKROČILÍ 12 4 týždne / 1× za týždeň pondelok 18:00 Karlova Ves,
D. Diely
50 € / kurz
POLOINDIVIDUÁLNY 2-3 4 týždne / 1× za týždeň podľa dohody podľa dohody 60 € / kurz
INDIVIDUÁLNY 1 4 týždne / 1× za týždeň podľa dohody podľa dohody 90 € / kurz
Poradenstvo, konzultácie 1 podľa dohody podľa dohody podľa dohody 15 € / hod.
Doprava (napr. prejazdené km ku klientovi do domácnosti) 0,30 € / km