Cenník

Typ výcviku / kurzu Počet psov Trvanie výcviku /
počet výcvikov
Miesto výcviku Cena
SKUPINOVÝ – ZAČIATOČNÍCI 5-6 4 týždne / 1h za týždeň Karlova Ves,
D. Diely
100 € / kurz
SKUPINOVÝ – MIERNE POKROČILÍ 5-6 4 týždne / 1h za týždeň Karlova Ves,
D. Diely
100 € / kurz
SKUPINOVÝ – POKROČILÍ 5-6 4 týždne / 1h za týždeň Karlova Ves,
D. Diely
80 € / kurz
POLOINDIVIDUÁLNY 2-3 podľa dohody podľa dohody 35 € / hod.
INDIVIDUÁLNY 1 podľa dohody podľa dohody 50 € / hod.
Poradenstvo, konzultácie podľa dohody podľa dohody 20 € / hod.
Doprava (napr. prejazdené km ku klientovi do domácnosti) 0,30 € / km

Doplňujúce informácie k výcvikom:

  • Poplatok za všetky typy kurzov klient uhrádza pred začiatkom kurzu na základe vystavenej faktúry.
  • Každá výcviková hodina trvá 60 min.
  • Pes prihásený do výcviku SKUPINOVÝ – ZAČIATOČNÍCI musí mať vek min. 3,5 mesiaca.