Prečo cvičiť psa

Väčšina psov, ktorí žijú s nami v rodinách, sa pri prechádzkach pohybuje v meste či na sídlisku. Psi sú rodinní miláčikovia a nie vždy od nich očakávame striktné dodržiavanie povelov a príkazov. Pritom by mali byť svojim pánom ovládateľní a poslušní v bežných situáciách, ktoré ako majitelia psov denne zažívame.

Aby sa pes dobre zaradil do ľudskej domácnosti, musí sa vedieť prispôsobiť jej základným pravidlám, to znamená, že ho musíme vychovávať a cvičiť.

Len dobre vychovaný pes môže po celý jeho psí život prinášať radosť a väčšine psov, bez ohľadu na plemeno, robí radosť splniť každé prianie svojho pána. Správna výchova a výcvik vytvára medzi psom a jeho pánom silné puto a pri priateľskom vzťahu si pes uvedomuje svoje miesto v domácnosti.

Správna socializácia psa však zahŕňa aj stretávanie sa s cudzími ľuďmi, znášanlivosť s inými psami, cestu dopravným prostriedkom, česanie srsti, prerušenie nežiadúcej činnosti, nácvik toalety… Každé cvičenie musí byť zábavné pre psa i majiteľa, nesmie prinášať stres a musí byť účelné. Odmeňovanie psa výrazne zvyšuje účinnosť cvičenia.

Práve na zvládnutie každodenných problémov a na získanie ovládateľnosti psa je zameraný výcvik v našej výcvikovej škole. Zvládnutie základných povelov - ku mne, sadni, ľahni, zostaň a niekoľko ďalších, dáva šancu vybudovať harmonický a bezproblémový vzťah psa s vami, vašou rodinou i vašim okolím.