Výchova šteniatka

Výchova šteniatka je predprípravou na výcvik a začína od prvého dňa, keď si psieho miláčika prinesiete domov. Psík sa zoznamuje s prostredím, členmi domácnosti, učí sa hygiene.
Aj prvé vychádzky vonku – po absolvovaní povinných očkovaní – poskytnú šteniatku množstvo podnetov a informácií, ktoré ovplyvnia jeho vývin, povahu a správanie do budúcnosti.

Včasná a dôsledná výchova už v ranom období utvára aj jeho osobnosť. Najlepším spôsobom, ako predchádzať problémom so šteňaťom a neskôr dospelým psom, je zastaviť nežiadúce návyky čo najskôr a podporiť žiaduce správanie.

Mnohí ľudia majú mylnú predstavu, že obdobie psieho detstva nevyžaduje takmer žiadnu výchovu. Prax však dokazuje, že schopnosť šteniatka učiť sa, je najvyššia počas prvých 3–4 mesiacov života a najlepšie výsledky pri výchove a výcviku dosahujú psi, ktorí boli socializovaní a vedení k poslušnosti už v tomto veku. Prvé štádiá výchovy šteňaťa sú zamerané na prispôsobovanie sa životu v spoločnosti a majiteľ sa v tomto období zameriava na:

  • Nácvik hygieny psíka doma aj vonku
  • Zoznámenie s vodidlom a obojkom
  • Učenie s odmenou
  • Stretnutia s inými psami a cudzími ľuďmi
  • Akceptovanie samoty
  • Návyk na dopravný prostriedok
  • Zoznámenie sa s veterinárom
  • Pokoj v neznámom prostredí a hlavne
  • Akceptovanie postavenia majiteľa psa ako vodcu

Správne návyky získané v tomto období sú dôležitým predpokladom neskoršieho úspešného výcviku.

Nech vás neprekvapí, že aj šteňa, ktoré vás dovtedy neustále nasledovalo a plnilo vaše pokyny, sa približne okolo 6 mesiaca (v čase zvýšeného produkovania pohlavného hormónu) mení a ignoruje povely. Ak sa takéto chovanie stane problémom, je nevyhnutné začať psa intenzívnejšie cvičiť a vychovávať.