Výcvik

Pred vlastným praktickým výcvikom sa u nás majitelia psov zoznamujú s teóriou a technikou výcviku. V úvodnej teoretickej časti podrobne preberáme výchovu a výcvik v domácnosti a v rodine (základy komunikácie človeka so psom, ako nás pes vníma, ako vníma svoje postavenie v rodine, že pes je svorkové zviera a z toho vyplýva veľa súvislostí pri jeho správaní a celý rad iných informácií). Toto všetko je veľmi dôležité pre úspešný výcvik.

Teórii venujeme úvodné 2 hodiny každého skupinového a často aj individuálneho výcviku (tu záleží na konkrétnom klientovi a jeho vedomostiach). Až po získaní základov pristupujeme k samotnému praktickému výcviku.

Skupinový výcvikový kurz začíname úvodnými 2 hodinami teórie v učebni, je vhodné priniesť si pero a papier. Dôležité je, prísť bez psa. V prípade individuálneho alebo poloindividuálneho výcviku sa vždy s klientami dohodneme na rozsahu teoretickej časti.

Praktický výcvik

S vašim psom sa naučíte základné cviky, ktoré zvládnu všetky plemená rôzneho pôvodu:

 • privolanie (ku mne, k nohe, privolanie za pochodu...)
 • ovládateľnosť na vodidle (chôdza pri nohe, obraty...)
 • polohy (sadni, ľahni, vstaň...)
 • odloženie (zostaň)
 • štekanie (na povel)
 • prerušenie nežiaducej činnosti (požieranie potravy)
 • ostatné doplnkové cviky (aportovanie, zabránenie vyskakovaniu, zastavenie agresívnej hry, pochopenie výrazu – fuj, nesmieš, pustenie predmetu, ukončenie hry, zoznamovanie s inými psami, zvládnutie svojhlavého psa, správanie osamote, pokoj počas streľby, plávanie a iné)

Miesto výcvikov

Miesto stretnutia je v Bratislave - Karlovej Vsi a v Dúbravke. Podľa dohody sa môžme stretnúť aj u klienta v domácnosti alebo na inom mieste podľa jeho želania.

Výcvikový poriadok

Skupinový výcvik

V skupinovom kurze cvičíme rodinného, mestského psa, ktorý sa pohybuje v rušnom prostredí.
Takýto pes sa denne stretáva s cudzími veľkými i malými psami, s množstvom ľudí, malých detí, s hlukom, s dopravnými prostriedkami a tiež aj napr. s vyhodenou potravou. Cieľom výcviku je naučiť psa poslúchať a vedieť odolávať rôznym rušivým vplyvom.

Veľakrát mi klient povie: ”Môj pes základné povely ovláda keď som s ním sám, ale keď sa stretne s iným psom, nereaguje na mňa a tvári sa, že povel, ktorý mu dám, počuje prvý raz.”

Ruku na srdce. Kde tieto povely našich chlpáčov učíte? Nie náhodou doma, keď ste sami? So všetkou pokorou, milí majitelia, hovorím – toto nie je chyba u psa... Pes, ktorý má poslúchať a správne sa chovať v rušnom prostredí, by mal byť v takomto prostredí cvičený a vychovávaný.

Skupinový výcvik pre začiatočníkov sa začína cvičiť na kľudnom mieste. Ak si už pes určité cviky osvojí, postupne pri tých istých cvikoch zvyšujeme záťaž.

Jeden z príkladov: Psovi, ktorý ovláda odloženie - povel "zostaň" cca na 5 metrov, sťažíme situáciu tým, že okolo prejde iný pes, neskôr okolo neho prebehne, dokonca s loptičkou.

V skupine si psovodi navzájom pomáhajú, imitujeme rôzne situácie, ktoré môžu vzniknúť v bežnom živote na prechádzke. Psi v skupine sa navzájom učia komunikovať, tolerovať, hrať, privykajú si na hluk, streľbu i iné neočakávané zvuky.
Na niektoré tréningy pozývam úplne cudzích psov, ktorých “štvornohí študenti” nepoznajú (najčastejšie sú to naši klienti z predchádzajúcich kurzov).
Prekvapené psie oči, ktoré na tých “nových” pozerajú s otázkou “ty si čo za kamoša?” sú nenapodobiteľné.

Cviky, ktoré sa v skupine učia:

 • privolanie psa
 • chôdza na vodítku s obratmi
 • odloženie psa (povel zostaň)
 • sadni, ľahni, vstaň
 • zákazový povel (nesmieš)
 • nechať si odobrať potravu a rôznych predmetov

Skupinový výcvik rozdeľujeme podľa obtiažnosti na 3 typy:

 • Kurz ZAČIATOČNÍKOV

   
 • Kurz MIERNE POKROČILÝCH

   
 • Kurz POKROČILÝCH

   

Kurz ZAČIATOČNÍKOV pozostáva z

 • Teórie. Tu preberáme výchovu v domácnosti, napr. čo robiť, keď pes šteká na zvonček, kradne zo stola potravu, vyskakuje na návštevu…
 • Praktickej časti. Cvičí sa v teréne na pokojnom mieste v lese, neskôr v parku, na sídlisku, s pokročilejšími v jazdeckom areáli s koňmi, v meste…

Termíny skupinových výcvikov

Letné obdobie:
Po-Pi: výcvik 1,5 hod. 18:00 - 19:30
So-Ne: výcvik 1,5 hod. 9:00 - 10:30

Zimné obdobie:
So-Ne: výcvik 1,5 hod. 9:00 - 10:30

Konkrétne termíny tréningov môžu byť zmenené podľa dohody výcvikára a účastníkov kurzu

Individuálny výcvik

Je určený pre klientov, ktorí sa nemôžu pravidelne zúčastňovať skupinového výcviku, alebo nemajú socializovaného psa (pes sa neznesie s inými psami, ľuďmi, je príliš vyrušovaný prostredím a nedokáže sa sústrediť).

Individuálny výcvik sa vykonáva len v prítomnosti výcvikára a 1 psovoda (najčastejšie majiteľ psa) a psa. Miesto výcviku je volené po dohode výcvikára so psovodom (najčastejšie v domácnosti majiteľa psa alebo v mieste venčenia a prechádzok). Tento typ výcviku je častý pri problémoch psa v jeho domove.

Najčastejšie problémové chovanie psa býva napr.:

 • nadmerné štekanie
 • vrčanie na majiteľa, hryzenie
 • problémy vo vonkajšom prostredí pri prechádzkach a venčení (agresívne napadá iných psov, príp. cudzích ľudí, požiera pohodenú potravu, vybieha po okoloidúcich, cyklistoch, autách, nepribieha na zavolanie)
 • nárokovanie psa na určité miesto v domácnosti(najčastejšie sedacia súprava, posteľ)
 • skákanie po majiteľovi

Pes, ktorý preukazuje takéto nevhodné chovanie, je cvičený samostatne. Ak si majiteľ želá, neskôr sa môže zaradiť najskôr do skupiny s menším počtom psov a následne aj do skupinového výcviku.

Individuálny výcvik sa prispôsobuje požiadavkám majiteľa psa čo sa týka termínu a miesta výcviku, výcvikového program, počtu výcvikov a ich frekvencie. Ide hlavne o výcvikový program (súbor cvikov atď.), ktorý je výcvikárom navrhnutý na mieru podľa požiadaviek majiteľa.

Termín a miesto výcviku v individuálnom kurze sa stanoví podľa požiadaviek klienta a dohody s výcvikárom.

Poloindividuálny výcvik

Tento typ výcviku je kompromisom medzi skupinovým a individuálnym výcvikom. Je určený pre klientov, ktorí uprednostňujú pri výcviku malú skupinku psov a ľudí, tj. 2-3 psi a psovodi.

Do tejto skupinky zaraďujeme a vyberáme psov, ktorí si vzájomne vyhovujú povahou, veľkosťou, vekom a temperamentom. Podobne, ako pri individuálnom výcviku, aj tu sa výcvik prispôsobuje požiadavkám klientov, čo sa týka termínu a miesta výcviku, výcvikového programu, počtu výcvikov a ich frekvencií. Výcvikový program (súbor cvikov atď.) zostaví výcvikár podľa požiadaviek majiteľov.

Termín a miesto výcviku sa stanoví podľa požiadaviek klientov a dohody s výcvikárom.

Výchova šteniatok — Škôlka hrou

Do tohto kurzu zaraďujeme šteniatka rôznych plemien vo veku od 2,5 do 5 mesiacov.

Stretávajú sa tu šteňatá so svojimi majiteľmi a psíkov učíme správne sa socializovať a vychovávať. Malí chlpáči sa učia vzájomne medzi sebou komunikovať a hrať sa. Šteniatka privykáme na neznámych psov, ľudí, rôzne zvuky, na manipuláciu pri česaní, motivujeme ich maškrtou, hračkou, v prípade, ak majú nežiadúce návyky, pomáhame ich odstrániť.

Cvičenie je navrhnuté ako hra, pri ktorej musí šteňa premýšľať. Každá takáto hra šteniatko niečo naučí, získa pri nej cenné skúsenosti pre svoj ďalší vývin. Naučený cvik opakujeme a upevňujeme stále formou hry.

Učíme sa aj jednu z najdôležitejších činností – hrať sa so psom za pomoci odmeny či predmetu.
Pri hre sa formuje dobre vybudovaný vzťah so šteňaťom, ten je - a to musím zdôrazniť - základom pre budúci výcvik psa.
Tento kurz je dôležitou predprípravou pre výcvik, so zaradením najdôležitejších a najnáročnejších cvikov ako napr. privolanie, chôdza na vodítku, zákazový povel "nesmieš".