Poradenstvo, konzultácie, príprava na výstavy

Spoločný život so psami prináša veľa rôznych úsmevných a krásnych zážitkov, ale aj situácií, ktorým nerozumieme - prečo sa náš pes správa určitým spôsobom, ako reaguje na isté situácie.

Jednoducho - sme tu pre vás, keď potrebujete odbornú radu, pomoc, konzultácie.

Na výstavách nie je ojedinelé vidieť pekných a krásnych psov, ktorých majitelia sú aj skúsenými chovateľmi, ale nedokážu správne predviesť psa v kruhu. Pes by mal byť vyrovnaný, zvyknutý na ruch, ľudí a psov, mal by sa tešiť - na všetko, čo sa dá pes pripraviť a nacvičť.

Ponúkame vám odborné konzultácie, poradenstvo pri príprave vašich psov na výstavy.